Померен рок за предају радова

Обавештавамо колегинице и колеге који су имали излагање на годишњем скупу под називом Етнологија и антропологија у Србији данас, одржаном у новембру 2012. године, да је рок за предају радова продужен до 31. јануара 2013. године.
Радови се достављају редакцији Етнолошко-антрополошких свезака електронском поштом на е-маил адресу: etnoloskesveske@gmail.com