Пројекти друштваЗаштита нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији у процесу европских интеграција (II фаза)

Етнолошко-антрополошко друштво Србије у сарадњи са Завичајним музејем Књажевац, реализовало је пројекат Заштита нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији у процесу  европских интеграција (II фаза) у периоду од априла до децембра 2015. године. Имајући у виду обавезу да је у …

Континуирана едукација професионалаца о Унесковој Конвенцији о заштити нематеријалног културног наслеђа (II фаза)

Етнолошко-антрополошко друштво Србије у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Београду, реализовало је пројекат Континуирана едукација професионалаца о Конвенцији о заштити нематеријалног културног наслеђа и њеној практичној примени (II фаза) у периоду од априла до децембра 2015. године. Овај пројекат …

Друштвено-хуманистичке науке као нематеријалнa културна баштина

Програм предвиђа афирмацију и промоцију друштвено-хуманистичких наука и њихових резултата као нематеријалне културне баштине. Програм се одвија у више фаза, а прва фаза је уз финансијску помоћ Министарства културе реализована у периоду од фебруара до децембра 2010. године. Друга фаза …

Архивирање и промоција података и рада из области културне баштине Србије

Имајући у виду да је уз помоћ Министарства културе у претходном пројектном периоду формирана основа и структура за архивирање и категоризацију података из области којом се Друштво бави, те њихову презентацију, програм предвиђа наставак рада и комплетирање електронске базе података …

Вокална пракса жена у Призренској Гори

Идеја пројекта “Вокална пракса жена у Призренској Гори” је публиковање студије о традиционалном певању жена у Призренској Гори, као и публиковање аудио издања са теренским снимцима из овог краја. Истраживачки процес који је спровела мр Сања Ранковић, започео је 1992. …