Пријатељи друштва

Посетите интернет странице наших пријатеља

Филозофски факултет Универзитета у Београду

Етнографски музеј у Београду – Установа културе од националног значаја

Етнографски институт САНУ

Балканолошки институт САНУ

Институт друштвених наука

Институт за филозофију и друштвену теорију

Завод за проучавање културног развитка

Историјски музеј Србије 

Музеј историје Југославије 

Музеј Војводине

Народни музеј у Београду 

Музеј града Београда 

Музеј града Новог Сада 

Музеј језика и писма – Тршић

Музеј афричке уметности 

Народни музеј Ужице

Музеј на отвореном “Старо село” – Сирогојно

Народни музеј Чачак

Народи музеј Ваљево

Завичајни музеј Књажевац

Народни музеј Зрењанин

Музеј Срема

Народни музеј Краљево

Народни музеј Ниш

Републички завод за заштиту споменика културе 

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Београдска тврђава 

National Geographic Srbija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>