Хроника годишње конференције ЕАДС 2012

Етнолошко-антрополошко друштво Србије (ЕАДС) организовало је годишњу конференцију на тему „Етнологија и антропологија у Србији данас“, која је одржана 29. и 30. новембра 2012. године у свечаној сали Етнографског музеја у Београду. Основни циљ конференције је био да окупи институционално широк спектар истраживача и стручњака, како би се што свестраније осветлиле актуелне теме, искристалисали проблеми са којима се суочавају, те како би се, кроз заједничко прегнуће, из различитих углова предочили, размотрили и критички преиспитали стање и перспективе дисциплине у Србији данас.

Тематски разноврсна, садржајно исцрпна и интелектуално узбудљива, чини се да је конференција превазишла намере и очекивања организатора. О потреби за оваквим скупом и препознавању његовог значаја сведочи чињеница да је конференцији присуствовало више од седамдесет учесника и слушалаца, што је готово огроман број за једну овако малу научну заједницу.
Кликните овде за комплетан текст хронике.