Заштита нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији у процесу европских интеграција (II фаза)

Етнолошко-антрополошко друштво Србије у сарадњи са Завичајним музејем Књажевац, реализовало је пројекат Заштита нематеријалног културног наслеђа у Републици Србији у процесу  европских интеграција (II фаза) у периоду од априла до децембра 2015. године. Имајући у виду обавезу да је у процесу европских интеграција кроз рад државних институција потребно демонстрирати посебну осетљивост за заштиту националних мањина које представљају интерес суседних држава, пројекат је током друге године реализације био посвећен потрази за конкретним елементима нематеријалног културног наслеђа који би могли да се заштите у оквиру државног система, ради превенирања политизације изостанка њихове заштите у оквиру тзв. „билатералне кондиционалности“ (као фазе у европским интеграцијама Републике Србије). У том смислу, током теренског истраживања су селектовани елементи културног наслеђа не само мањина повезаних са суседним државама, већ и елементи културног наслеђа ромске, бошњачке и јеврејске националне/етноконфеионалне/културне заједнице.