Континуирана едукација професионалаца о Унесковој Конвенцији о заштити нематеријалног културног наслеђа (II фаза)

Етнолошко-антрополошко друштво Србије у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Београду, реализовало је пројекат Континуирана едукација професионалаца о Конвенцији о заштити нематеријалног културног наслеђа и њеној практичној примени (II фаза) у периоду од априла до децембра 2015. године. Овај пројекат је осмишљен како би омогућио наставак концептуализације широке платформе интеграције академских и музејских потенцијала у оквиру етнологије/антропологије, која је започета у I фази пројекта реализованој 2014. године, а у сврху примене Унескове Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа (2003) у разноврсним програмским и пројектним активностима.

Основни циљ пројекта је био да се већ формирани и будући професионалци заинтересују за смисао и значај примене Конвенције. Пројектни тим је, у ту сврху, одржао низ дискусија, предавања и радионица (Петница, Књажевац, Нови Сад).  Посебно се истичу предавања и показне вежбе које су реализоване на Филозофском факултету у Београду, у оквиру ширег програма „Викенд културног наслеђа“. Тада су професионалци и студенти имали прилику да се упознају с конкретном праксом селекције, заштите и промоције елемената културног наслеђа, о чему су им говорили регионални координатори за зашиту нематеријалног културног наслеђа и други професионалци укључени у систем заштите ове врсте наслеђа у Републици Србији. Још један охрабрујући резултат овог пројекта, огледа се у порасту удела дипломаца и постдипломаца етнологије-антропологије који своје радове посвећују темама из домена нематеријалног културног наслеђа, усмеравајући се професионално ка овом пољу.