Етнолошко-антрополошке свеске – позив за радове

Етнолошко-антрополошко друштво Србије позива колегинице и колеге да, закључно са 15.01.2014.  године, доставе своје радове за Етнолошко-антрополошке свеске. Радови се достављају редакцији часописа електронском поштом на имејл адресу: etnoloskesveske@gmail.com.

Форме радова:

  • Научни чланак – до 1 ауторског табака (30 000 знакова)
  • Грађа (и истраживања) – до пола ауторског табака
  • Научна полемика (и критика) – до пола ауторског табака
  • Приказ – до трећине ауторског табака
  • Библиографија – до трећине ауторског табака
  • Хроника (и извештај) – до петине ауторског табака

Упутства ауторима можете погледати овде.