Друштвено-хуманистичке науке као нематеријалнa културна баштина

Програм предвиђа афирмацију и промоцију друштвено-хуманистичких наука и њихових резултата као нематеријалне културне баштине.

Програм се одвија у више фаза, а прва фаза је уз финансијску помоћ Министарства културе реализована у периоду од фебруара до децембра 2010. године. Друга фаза се успешно реализује у 2011 и 2012. години. У наведеном периоду обављени су дијагностицирање стања и прелиминарна истраживања, објављене су публикације у којима су размотрени почетни постулати и узето је учешће са излагањем на конференцији коју је организовало Министарство културе РС.

Након реализације првих фаза програма омогућен је, такође, и директан приступ архиву података и аутора, те резултата истраживања из области припадајућих друштвено-хуманистичких наука, уз могућност претраживања садржаја за које су корисници заинтересовани. Формирана база, која се такође налази у фази израде и континуираног ажурирања, доприноси несметаној размени информација и промоцији културних добара Србије, презентацији и популаризацији друштвено-хуманистичких наука као нематеријалне културне баштине и, наравно, презентацији и популаризацији резултата рада друштвено хуманистичких наука у циљу промовисања националне културне баштине.

Међу основним циљевима пројекта налази се постулирање друштвено-хуманистичких наука као неодвојивог дела нематеријалне културне баштине сваког друштва и њихово препознавање као таквих од стране релевантних научних и културних институција.

Пројекат предвиђа разноврсне активности кроз које би се промовисали резултати рада али и саме друштвено-хуманистичке науке као нематеријална културна баштина – округле столове и радионице, научне конференције у земљи и иностранству, публиковање резултата истраживања, едукацију студената и радника у култури, интернет презентацију.

У овој фази пројекта инсистираће се на обезбеђивању сарадње међународних тимова, у оквиру које би била спроведена анализа, припремљена детаљна аргументација, обављена рекапитулација и презентација постигнутих резултата у напорима да се друштвено-хуманистичке науке перципирају као нематеријална културна баштина.

Трајни и видљиви резултати пројекта биће публикације удружења везане за наведену проблематику, интернет страница са базом података везаном за релевантне области научне и културне делатности друштвено-хуманистичких наука, као и очекивани исходи домаћих и међународних семинара који би требало да предложе конкретизацију проблема и одговарајућих решења. Исходи пројекта ће бити доступни и промовисани међу делатницима у култури и науци а њихово прихватање је од фундаменталног значаја за опстанак и развој друштвено-хуманистичких наука, нарочито имајући у виду незавидан положај у којем се ове науке налазе у Србији данас. Постулирање друштвено-хуманистичких наука као нематеријалне културне баштине, омогућиће адекватан статус и приступ овим дисциплинама, омогућиће боље услове за њихов рад и развој и тако обезбедити континуитет и сигуран прилив образованих кадрова способних да одговоре на проблеме који прате рад са културним наслеђем, што је императив сваког модерног друштва.